surišimas

surišimas
surišìmas sm. (2) 1. N, M, LL239surišti 1: Jei, sudedant surišimui rankas [per jungtuves], vyro ranka viršuj, tai namuose bus vyro valdžia LTR(Rs). 2. raištis: Kiekvienos apylinkės skirtingi buvo spragilų surišimai . Sarišìmas LKKXI152(Zt). 3. refl.surišti 5 (refl.): Prijuostės viršuje susirišimui prisiūdavo siaurą juosmenį . 4. 1 tatinio dalių sujungimo vieta: Čia surišìmą parušios, ir klėtis sugrius Slm. 5.surišti 11: Surišimas silikatinėmis ir magnezitinėmis medžiagomis yra nelabai tvirtas . | prk.: Daina džiugina dvasią savo … simetriškumu, arba gražiu surišimu LTII99(Sab). Surišimas teorijos su praktika prš. 6.surišti 12: Tatai yra toksai surišimas, kurio niekas kitas, tiektai mirimas išrišt negal DP69. 7. refl. sąjunga: Liuteronai kuningaikščiai padarė tokį pat susirišimą Torgau pilėje Gmž. 8. refl.surišti 14 (refl.): Susirišimas su tokiais gaivalais nugramzdina žmogų į prapultį su kūnu ir dūšia V.Kudir. Rūpintis, kad su piktais žmonėms susirišimo neturėtų Gmž. Tura su velniu susirišìmą, neša piningus Krš. Su policija turėjo susirišìmą, skųsdė Grv. 9. refl.surišti 15 (refl.): Kokia čia gražyba – tik susrišimas Kls. 10. suvaržymas, sukliudymas: Ir atsirišė mazgas (aba surišimas) ausių jo Ev. Ir atsirišo surišimas liežuvio jo, ir kalbėjo gerai brš. 11. varžtai, pančiai: Patraukei surišimùs manus DP230. 12.surišti 17: Davė jiemus tobulą galybę surišimo ir išrišimo visokio DP470. Tur po tiesai ir karaliūs žemės galybę surišimo ir išrišimo DP203. \ rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; išrišimas; nurišimas; parišimas; perrišimas; pierišimas; pririšimas; surišimas; užrišimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • surišimas — suriši̇̀mas dkt. Kóks čià tàvo suriši̇̀mas, kad atsiri̇̀šo raištẽliai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • veršiuko surišimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Klasikinė rodeo rungtis – jojikas, šuoliuodamas ant žirgo, turi užmesti kilpavirvę bėgančiam veršiukui ant kaklo, nušokti nuo žirgo, rankomis parversti veršiuką (veršiuko svoris 200–300 svarų)… …   Sporto terminų žodynas

  • aprišimas — aprišìmas sm. (2) DŽ1 → aprišti: 1. Sut, M. 2. Toks aprišìmas nuo šalčio mergytės neapsaugos Vb. | refl.: Del šito apsrišìmo vis tiek gryna galva Klt. 3. LL129 Tavo geresnis aprišìmas – nenusmuks ir vaikščiojant Vb. Vaismedžių aprišimas rš. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrišimas — atrišìmas sm. (2) DŽ1 → atrišti. 1. N, LL216 atpalaidavimas: Pagalvės, kurioje buvo paguldytas naujagimis, atrišimas turėjo reikšti jo kojų atrišimą, o perkeltine prasme – atrišimą tų saitų, kurie galėtų „pančioti“ ateityje jau paaugusį vaiką rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bambliukas — bambliùkas sm. (2) 1. LTR(Lbv) paskutinis sukirstas ar surištas pėdas. 1. surišimas su užsukimu, bambukė: Ar moki bambliukù pėdus rišti? Brt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrišimas — išrišìmas sm. (2) 1. SD327, Sut, N, KI111, RtŽ → išrišti 1. | refl. KI111. 2. I, Sut, Tat, DŽ1 → išrišti 9: Apgailėti reikia, išrišimą taipogi gauti reikia Blv. Davė jiemus … galybę surišimo ir išrišimo visokio DP470. Visuotinas išrišimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaikščiavimas — kaikščiãvimas sm. (1) kalimas kaikščiais: Surišimas kaikščiais, arba kaikščiavimas, labai plačiai vartojamas daugiausia baldų darbams rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kojuotas — kojuotas, a adj. (1) K, kojuotas (1) 1. K, Nč su kojomis: Surišimas kaikščiais vartojamas medžių dalims surišti, kaip antai kojarišiams su kojomis (kėdėms, stalams ir kitiems panašiems kojuotiems dirbiniams) rš. 2. kuris gerų kojų: Pirkau kumelę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryžma — 1 kryžmà sf. (4) Ms, Slnt, kryžma (1) Als 1. kryžiaus skersinis: Skersinis rąstas ant stiebo bus kryžmà J. Tu stebies, kad jų kryžma įskypus rš. Kryžiaus liko tik vienas stuobris lig kryžmų KlvrŽ. | [Kryžminėms segėms] kojelės gale pridedamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mazgas — 1 mãzgas sm. (4) 1. SD394, R, K virvės, siūlo, raiščio surišimas ar užmezgimas: Mezgu mãzgą iš virvelių J. Tai man vyras – tikrojo mãzgo nemoka užmegzti! Dkš. Virvė – vieni mazgaĩ (suraišiota iš galiukų) Ėr. Užrišk gerą mãzgą, kad siūlas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”